Kvægbrugets Forskningscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 Danmarks Kvægforskningscenter (DKC)

DKC er en sammenlægning af Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) samt kvægforskningsfaciliteterne ved AU-Foulum. Centret fungerer både som landbrug og forskningsted. Læs mere »

 

ICROFS

     

 

 

Ny Kvægforskning, juni 2016 er på gaden

27-06-16

I dette nummer kan du læse følgende nyheder:

- Danmark og Brasilien samarbejder om at forbedre frugtharheden hos køer

- Forlænget laktation kræver fokus på huldstyring

- Våd-ensilerede roer er velegnede til malkekøer

- Brug af antibiotika kan have utilsigtede effekter på det omgivende øko-system

- Ny metode til håndtering af kvæg giver større sikkerhed

- Kort nyt

Hent nyhedsbrevet...»

     

 

 

Våd-ensilerede roer er velegnede til malkekøer

27-06-16

Brug af roer i foderet til køer har længe været fortrængt af majsensilage, blandt andet fordi håndtering af roer er meget arbejdstungt. Men det er ærgerligt, da roer har et stort udbyttepotentiale og er meget letfordøjelige. Derfor har forskere nu undersøgt potentialet i at fodre malkekøer med våd-ensilerede roer, som er lettere at håndtere i praksis og resultaterne er lovende.

Læs mere...»

     

 

 

 

Danmark og Brasilien samarbejder om at forbedre frugthbarheden hos køer

27-06-16

Forskere arbejder i øjeblikket sammen i et internationalt projekt, om at udvikle metoder til at forudsige, hvor stort et potentiale en ko har som ægdonor eller som modtager af et befrugtet æg. Opsamling af ubefrugtede æg fra køer med efterfølgende befrugtning og udvikling af embryoner i laboratoriet (IVP) er blevet en attraktiv metode i avl og produktion.
Læs mere...»

     

 

 

Ny metode til håndtering af kvæg giver større sikkerhed

27-06-16

En ny metode til at håndtere kødkvæg på er blevet introduceret i Sverige. Efter introduktion af metoden er antallet af risikotilfælde i forbindelse med håndtering af kødkvæg faldet markant. Det handler om brug af et tydeligt kropssprog og tålmodighed.

Læs mere...»

     

 

 

Åbent Landbrug ved AU Foulum den 18. september – sæt kryds i kalenderen allerede nu

24-06-16

Kunne du tænke dig at se køer og malkerobotter, kyllinger i pileskov og økologiske svin på friland, så skulle du tage og lægge vejen forbi Forskningscenter Foulum søndag den 18. september, når vi traditionen tro holder åbent for alle interesserede fra kl. 10-16 i forbindelse med Åbent Landbrug.
Læs mere...»

     
 

Forlænget laktation kræver fokus på huldstyring

24-06-16

Bevidst forlængede laktationer kan være en god måde at udnytte et højt ydelsesniveau på og få færre uproduktive dyr på gården. Derigennem opnås et lavere foderforbrug per kg EKM, men én bekymring er, om det giver fede goldkøer.

Læs mere...»

     

 

 

Brug af antibiotika kan have utilsigtede effekter på det omgivende økosystem

24-06-16

Øget metanudledning via gødning samt ændring af det mikrobielle samfund i mavetarmkanalen hos gødningsbiller er nogle af de effekter, en gruppe internationale forskere har fundet som følge af antibiotikabehandling af kvæg. Seniorforsker Ole Højberg, Institut for Husdyrvidenskab kommenterer resultaterne i DR’s P1 Morgen.

Læs mere...»

     

 

Flot ny billedbog om klovlidelser -gratis på web

25-05-16

The International Committee for Animal Recording (ICAR) har udgivet et flot klovatlas, som nu er oversat til dansk. Klovlidelser er ikke altid lette at diagnosticere. Men nu er der hjælp at hente i atlasset, der indeholder fotos og beskrivelser af over 25 klovlidelser.

Hent klovatlas...»

     

 

 

Ny Kvægforskning, maj 2016 er på gaden

17-05-16

I dette nummer kan du læse følgende nyheder:

- Bedre avlsværdivurdering for frugtbarhedsegenskaber hos malkekøer

- Forsøgsfaciliteter ved Danmarks Kvægforskningscenter - bestemt et forsøg værd!

- Nyt projekt: Er sygeboksen til gavn for den halte ko?

- Sammenhæng mellem harsk smag og frie fedtsyrer i mælk

- Resultater fra produktionsforsøg med krydsningskalve ved Danmarks Kvægforskningscenter

- Kort nyt

Hent nyhedsbrevet...»

     
 

Resultater fra produktionsforsøg med krydsningskalve ved DKC

17-05-16

Hidtil har krydsningskalve-forsøgene ved DKC omfattet krydsningskalve af begge køn slagtet ved enten 8 eller 12 måneder. Nu er der også slagtet krydsningskvier ved 15,9 måneders alderen for at fastlægge tilvækst og foderudnyttelse. Resultaterne viser, at kvier på 15,9 måneder opnår samme vægt som ungtyre på 12 måneder.

Læs mere...»

     

 

 

 

Bedre avlsværdivurdering for frugbarhedsegenskaber hos malkekøer

17-05-16

Den rutinemæssige avlsværdivurdering for frugtbarhedsegenskaber i Danmark og Sverige kan forbedres ved hjælp af aktivitetsbaserede mål for frugtbarhed. Det viser resultater fra et nyligt afsluttet ph.d.-projekt. Desuden er det vist, at den genetiske variation i frugtbarhed ændres med kælvningssæson og produktionsmiljø.

Læs mere...»

     

 

 

 

Forsøgfaciliteterne ved DKC - bestemt et forsøg værd!

17-05-16

Gode forsøgsfaciliteter og dygtige, engagerede medarbejdere er et must, når et forskningsprojekt skal lykkes. Vi bringer her en kort beretning om forskernes og forsøgsmedarbejdernes erfaringer fra et intensivt fodringsforsøg, der for nyligt blev gennemført ved Danmarks Kvægforskningscenters forsøgsfaciliteter i Foulum.

Læs mere...»

     

 

 

Sammenhæng mellem harsk smag og frie fedtsyrer i mælk

17-05-16

Frie fedtsyrer (FFA) er skyld i harsk smag i mælk. Årsagerne til højt indhold kan være mange og for at gøre noget ved problemet, skal man kunne måle effekten af ændringer. Det er derfor vigtigt med en målemetode, der måler i overensstemmelse med smagsfejlen. FFA på Milkoscan kan bruges som screeningsværktøj, men er ikke perfekt.

Læs mere...»

     

 

 

Er sygeboksen til gavn for den halte ko? Nyt projekt søger forsøgsværter

13-05-16

Et nyt projekt vil undersøge, om sygeboksen hjælper koen til at blive hurtigere rask og om det efterfølgende påvirker koens sundhed, produktion eller reproduktion.

Læs mere...»

     

 

 

Mælkeproducenter vægter ydelse højt i avlsmålet

10-05-16
Økologiske mælkeproducenterne ønsker større avlsfremgang for de egenskaber, der giver størst problemer i besætningen, og som dermed har størst potentiale for forbedring.

Læs mere...»

     
     
    Flere nyheder... »

 
 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.sorensen@agrsci.dk